כיצד מורפיקס מטפל בסלנג, קיצורים ומונחים טכנולוגיים?